Pôrodná asistentka - NEMOCNICA ROŽŇAVA

ProCare, a.s., NsP sv. Barbory Rožňava, a.s. Špitálska 1 048 01 Rožňava

Ponuka práce

Dátum pridania: 29.7.2020

Práca

- zabezpečenie ošetrovateľskej starostlivosti v pôrodnej asistencii v súlade s platnou
legislatívou
- vedenie zdravotnej/ošetrovateľskej dokumentácie - získavanie, zhromažďovanie a
zaznamenávanie údajov formou zápisov
- identifikovanie potrieb starostlivosti v pôrodnej asistencii ženy a zabezpečovanie
alebo vykonávanie uspokojovania potrieb a vykonávanie činností súvisiacich so
zdravím, chorobou alebo umieraním
- zabezpečenie dodržiavania bezpečného prostredia pacientky a ochrany jej intimity
pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosi
- informovanie lekára o zmene stavu pacientky, mimoriadne zistenia ihneď hlási
službu konajúcemu lekárovi
- aktívne sa zúčastňovanie sesterských vizít
- monitorovanie, meranie fyziologických a vitálnych funkcií a interpretovanie
zistených numerických a klinických údajov pacientiek
- podporovanie presadzovania a obhajovanie potrieb a práv ženy
- v prípade život ohrozujúceho stavu do príchodu lekára poskytnutie prvej pomoci a
privolanie odbornej lekárskej pomoci
- edukovanie žien o prevencii, diagnostike a liečbe gynekologických ochorení
- vedenie ošetrovateľskej dokumentácie a dokumentácie v pôrodnej asistencii,
kontrolovanie a analyzovanie záznamov v dokumentácii, na základe dokumentácie
vykazovanie činnosti pre potreby zdravotných poisťovní/štatistiky
- používanie posudzovacích stupníc v ošetrovateľskej starostlivosti
- pripravovanie žien na diagnostické a terapeutické výkony, asistovanie pri
vyšetreniach a liečebných úkonoch
- poskytovanie informácii o včasnej diagnostike tehotnosti, diagnostikovanie
tehotenstva a podľa rozhodnutia ženy monitorovanie priebehu fyziologického
tehotenstva pomocou primeraných klinických a technických skríningových
vyšetrení
- sledovanie ženy s fyziologickým tehotenstvom a identifikovanie varovných signálov
abnormít u matky alebo plodu, ktoré si vyžadujú lekársku starostlivosť
- sledovanie zdravotného stavu rodičky a posudzovanie priebehu a postupu pôrodu
kontrolovaním kontrakčnej činnosti a vaginálnym vyšetrením
- sledovanie a hodnotenie zdravotného stavu plodu pomocou kardiotokografu a
stetoskopu, vyhotovovanie a hodnotenie kardiotokografických záznamov
- sledovanie priebehu šestonedelia a poskytovanie starostlivosti šestonedielke, v
prípade komplikácii zabezpečenie lekárskej pomoci


Druh pracovného pomeru

hlavný

Požiadavky na zamestnanca

vyššie odborné vzdelanie
Microsoft Outlook

Miesto práce

NsP sv. Barbory Rožňava, a.s. Špitálska 1 048 01 Rožňava

Kategória

Zdravotníctvo a farmácia

Profesia

Pôrodná asistentka
Pracovná ponuka už nie je aktuálna

 

© 2015-2020 UradPrace.net - zoznam povolaní a zamestnaní Tvorba web stránok - Ján Ďuriga