Farmaceut a lekárnik

Popis pracovnej činnosti pre povolanie pracovnej činnosti pre povolanie Farmaceut a lekárnik

Farmaceuti (Lekárnik nemocničný, Lekárnik v priemysle, Lekárnik v lekárni) uskladňujú, uchovávajú, pripravujú a vydávajú lieky a liečivá a poskytujú poradenstvo ohľadom správneho používania a nežiaducich účinkov liekov a liečiv na základe predpisov vydaných lekármi a ďalšími zdravotníkmi. Prispievajú k výskumu, prípravám testovania, predpisovaniu a monitorovaniu liečivých terapií pre optimalizáciu ľudského zdravia.

Vykonávané pracovné činnosti

(a) prijímanie lekárskych predpisov na liečivé produkty od lekárov a ďalších zdravotníkov, kontrola histórie užívania liekov u pacientov a zabezpečenie správneho dávkovania, spôsobu užívania a kompatibility lieku pred jeho výdajom;
(b) príprava a dohľad nad prípravou a označovaním tekutých liekov, mastí, práškov, tabliet a ďalších liečiv podľa lekárskych predpisov;
(c) poskytovanie informácií a poradenstva osobám, ktoré lieky predpisujú, a klientom ohľadom interakcií, nekompatibility a kontraindikáciách, nežiaducich účinkov, dávkovania a správneho skladovania liekov;
(d) spolupráca s ďalšími odborníkmi na zdravotnú starostlivosť pri plánovaní, monitorovaní, kontrole, posudzovaní a hodnotení kvality a účinnosti liečby liekom u jednotlivých pacientov a efektívnosť určitých liekov alebo liečebných postupov;
(e) uchovávanie lekárskych predpisov a evidencia výdaja narkotík, jedov a návykových liekov v súlade so zákonnými a profesijnými požiadavkami;
(f) uskladňovanie a uchovávanie očkovacích látok, sér a ďalších liečiv, ktoré podliehajú expirácii;
(g) poradenstvo klientom a ponuka liekov, diagnostických a terapeutických pomôcok vydávaných bez lekárskeho predpisu pri bežných ťažkostiach;
(h) dohľad a koordinácia práce farmaceutických technikov, farmaceutických stážistov a predavačov v lekárňach;
(i) uskutočňovanie výskumu za účelom vývoja a zlepšovania farmaceutických, kozmetických a príbuzných chemických produktov;
(j) radenie sa s chemikmi, špecialistami v strojárstve a ďalšími špecialistami ohľadom výrobných techník a ingrediencií;
(k) testovanie a analýza liečiv s cieľom zistiť ich totožnosť, koncentrovanosť a silu vo vzťahu k určitým štandardom;
(l) hodnotenie etikiet, obalov a reklamy na liečivá;
(m) rozpracovávanie informácií a rizík o jednotlivých liečivách.

Kategória povolania

Zdravotníctvo a farmácia

Ďalšie povolania v kategórií Zdravotníctvo a farmácia

Ponuky práce

LEKÁR ŠPECIALISTA V ODBORE VNÚTORNÉ LEKÁRSTVO - NEMOCNICA MICHALOVCE

ProCare, a.s., 31.3.2020
Špitálska 2, 07101 Michalovce

SANITÁR / pomocný pracovník v zdravotníctve - Bratislava

Univerzitná nemocnica Bratislava, 27.3.2020
Bratislava

Táborový pracovník v letnom detskom tábore

DETSKÉ CENTRUM SLOVENSKO, 3.3.2020
Námestovo

ZDRAVOTNÁ SESTRA - práca v ČR

Ing. Klára Noworytová, 6.2.2020
Práca V Českej republike

LEKÁRI ABSOLVENTI - práca v ČR (región na výber)

Ing. Klára Noworytová, 5.2.2020
Práca V Českej republike

Zobraziť všetky pracovné ponuky >

© 2015-2020 UradPrace.net - zoznam povolaní a zamestnaní Tvorba web stránok - Ján Ďuriga