Špecialisti hygieny, verejného zdravia a zdravia pri práci

Popis pracovnej činnosti pre povolanie pracovnej činnosti pre povolanie Špecialisti hygieny, verejného zdravia a zdravia pri práci

Špecialisti hygieny, verejného zdravia a zdravia pri práci (Odborník v oblasti životného prostredia, Odborník bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, Odborník v oblasti hygieny, Odborník na ochranu proti radiácii) posudzujú, plánujú a realizujú programy na rozpoznávanie, monitorovanie a kontrolu environmentálnych faktorov, ktoré môžu potenciálne vplývať na ľudské zdravie, s cieľom zabezpečiť zdravé a bezpečné pracovné podmienky, a predísť ochoreniam alebo zraneniam spôsobeným chemickými, fyzikálnymi, rádiologickými a biologickými činiteľmi alebo ergonomickými faktormi.

Vykonávané pracovné činnosti

(a) vývoj, implementácia a posudzovanie programov a stratégií na podporu verejného zdravia a zdravia a bezpečnosti pri práci;
(b) príprava a realizácia plánov a stratégií na bezpečnú, ekonomickú a vhodnú likvidáciu komerčných, priemyselných, zdravotníckych a komunálnych odpadov ;
(c) realizácia preventívnych programov a stratégií proti prenosným chorobám, pre bezpečnosť potravín, čistenie odpadových vôd a systémov likvidácie odpadu, pre podporu rekreácie a kvality úžitkových vôd a proti znečisťovaniu a nebezpečným látkam;
(d) zisťovanie, hlásenie a zaznamenávanie nebezpečenstva, hodnotenie a kontrola rizík v životnom prostredí a na pracovisku a poskytovanie poradenstva ohľadom dodržiavania príslušných zákonov a predpisov;
(e) vývoj, realizácia a monitorovanie programov na zníženie znečisťovania pracoviska a životného prostredia, prinášajúceho chemické, fyzikálne a biologické riziká;
(f) poradenstvo ohľadom metód na predchádzanie, odstránenie, kontrolu, alebo zníženie vystavenia pracovníkov, študentov, verejnosti a životného prostredia radiačným a iným rizikám;
(g) propagácia ergonomických princípov na pracovisku, ako je súlad nábytku, vybavenia a pracovnej činnosti s potrebami zamestnancov;
(h) poskytovanie vzdelávania, informácií, odbornej prípravy a poradenstva osobám na všetkých úrovniach ohľadom aspektov ochrany zdravia pri práci a verejného zdravia;
(i) evidencia a vyšetrovanie úrazov a materiálnych škôd a hlásenia o bezpečnostných zásahoch;
(j) koordinácia opatrení na odškodnenie, rehabilitáciu a návrat pracovníkov, ktorí utrpeli úraz do práce.

Kategória povolania

Zdravotníctvo a farmácia

Ďalšie povolania v kategórií Zdravotníctvo a farmácia

Ponuky práce

Produktový špecialista

Siemens s.r.o., 27.11.2019

Projektový administrátor (Ref. č.: PR/022069)

Lugera & Maklér spol. s r.o., 16.11.2019

Pracovné pozície pre zdravotné sestry na území Nemecka

Zaquensis Service Gmbh Health Recruiter, 11.11.2019

Manažér agroturistického areálu

Trenkwalder, a.s., 8.11.2019
Bratislava

Čas na zmenu kariéry? Pracujte ako opatrovateľ/ka v Írsku. Plat 1600-2000 eur brutto mesačne. Ubytovanie a strava zdarma.

Affordable Live-in Homecare, 2.11.2019
Pracovné ponuky máme v rámci celého Írska.

Finančný správca/správkyňa

Trenkwalder, a.s., 15.10.2019

Špecializovaná nemocnica FBLR hľadá zamestnanca na pozíciu logopéd

VITALITA n.o. LEHNICE, 16.9.2019
Dunajská Streda

Stanična sestra/useková sestra

DOMUS BENE - DOM DOBRA, o.z., 5.9.2019
Senec

sanitárka

SOFYC Clinic, s.r.o., 22.8.2019
Prešov

Medicínsky reprezentant s praxou

INDEX NOSLUŠ s.r.o., 16.7.2019

Zobraziť všetky pracovné ponuky >

© 2015-2019 UradPrace.net - zoznam povolaní a zamestnaní Tvorba web stránok - Ján Ďuriga